HOGYAN VÁLHATUNK KRISZTUSHOZ HASONLÓKKÁ?

Minden reggeli imám magába foglalja a következő mondatot: “Uram, segíts, hogy az életem és a jellemem minél hasonlóbb legyen a Tiédhez.” De mikor este visszatekintek a mögöttem lévő napra… Nem vagyok benne biztos, hogy mindig tartottam magam ahhoz, amiért imádkoztam.
Az elmúlt napokban olvasgatva, ráakadtam öt lépésre amelyek segítenek abban, hogy Krisztushoz hasonlókká váljunk.
Először is, kérnünk kell Istent, hogy segítsen Krisztushoz hasonlókká váli. Jézus a következőt mondta a követőinek: „Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt” (Ján 14,14). Hiszem azt hogy minden kereszténynek ez az imája. Azonban félek attól hogy nagyon sokszor az egész csak imán marad. Elmondjuk és folytatjuk a saját életünket a saját mondunk szerint. Nem szabad itt megállni!
Másodszor, Krisztushoz az Ő életének tanulmányozásával is hasonlókká válhatunk. A Biblia minden lapja rámutat az ideális jellem példájára, amely segítségével ismét csak hasonlóbbá válhatunk Krisztushoz. Mindennapi tanulmányozással megismerjük a Teremtőt, a Megváltót, és ismerve a Végtelen Szeretet életét és munkáját lehetőségünk van változtatni a sajátunkon.
Miután imában elmondtuk kérelmünket és tanulmányoztuk Krisztus életét, a következő lépés az, hogy alkalmazzuk a tanultaka. „Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat” (Jak 1,22). Mit tett Jézus míg ezen a földön járt? Segített és próbált mások áldására élni. „És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg” (Mát 25,40). Az, ahogy a „legkisebbek” iránt viszonyulunk, a Krisztus iránti viszonyulásunk mutatója. A Krisztushoz való hasonlóság azt jelenti, olyan szeretettel viszonyulni a legkisebbek és a megvetettek iránt, amilyen szeretetet Ő is tanúsított. Most gondolj vissza az elmúlt pár napra. Hogyan viselkedtél a házastársaddal, munkatársaddal, a barátaiddal, azokkal a személyekkel, akik lehet, hogy néha az idegeidre mennek… Jézus megdícsérne vagy azt mondaná: “gyermekem, itt még van mit változtatni…”
A Krisztushoz való hasonlóság negyedik lépése a mások példájának a követése. Pál apostol feljegyezte: „Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé” (1Kor 11,1). Amikor olyan személlyel találkozunk, aki őszintén Krisztusnak él, sokat megtanulhatunk tőle a keresztény életről. Igaz, hogy egyetlen emberi lény sem tökéletes, azonban az istenfélő személy, a keresztényi elvek felvázolásával, az elvek gyakorlati alkalmazásában is a segítségünkre lehet.
És végül az ötödik lépés hogy más keresztényeket bátorítsunk. „És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget” (Zsidók 10,24-25). Amikor egymást bátorítjuk, a keresztényi hitben, általa jobb, teljesebb életet élhetünk.
Te melyik lépésnél tartasz? Jakab apostol mondta: „Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok” (Jakab 4,8).
Mikor kislány voltam, göndör volt a hajam. Azonban, ahogy nőtt, fokozatosan kiegyenesedett. Tinédzser koromban se göndör, se sima hajammal nagyon sokat küszködtem. Sosem állt úgy, ahogy én akartam, ezért állandóan szárítottam, fésültem, hogy egyesen legyen. Középiskola elején egy képet ragasztottam az ágyam fölé. A képen egy kislány volt, akinek pont olyan göndör haja volt, amilyet én szerettem volna. Arról álmodoztam, hogy nekem is egyszer ilyen hajam lesz, de minden hajmosás után vettem a hajszárítót, fésűt és egyenesítettem a hajamat.
Lehetséges, hogy a keresztény életünkben is így van? Azért imádkozunk, hogy Isten segítsen Krisztushoz hasonlóvá válni és akkor teljesen az ellenkezőt tesszük. Egyet kérünk, de teljesen másképp élünk, és egyedül próbáljuk meg kiegyenesíteni az életünket…
Akkor jöttem rá, hogy újra göndör a hajam, mikor egyszer elment az áram míg mostam a hajamat és nem tudtam hajszárítóval megszárítani. Miért várjuk meg, hogy valami probléma jöjjön, hogy észbekapjunk: “én ezt egyedül nem tudom megváltoztatni.”
Engedd meg, hogy Jézus változtassa az életedet. Engedd meg hogy az Ő élete és munkája legyen az, ami bátorít, segít, változtat és úgy kanyarítja az utadat, hogy jellemed a Megváltójéhoz hasonlóvá váljon.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s